Music: Giang sơn khúc

 

Cái này là Boss lớn Jumbo mò mẫm tìm được, trước bạn Jumbo nhỏ cũng có nghe nhưng không ổn lắm. =.=

Hôm qua bạn nghe lại, lại thấy nó ảo.

Không hẳn chỉ đánh đàn mộc mà thôi, có nhạc đệm thêm vào. (không đúng gout của bạn lắm)

Bất quá nghe cũng hay, rất có cảm giác.

nghe đến những đoạn điệp khúc bạn cũng muốn biết đánh đàn như chị ý.

Được nữa là phần hậu cảnh cũng đẹp, tay chị đánh đàn trông rất ảo. (tay đẹp, đàn đẹp…)

He he! Vừa nghe bài này vừa đọc ngôn tình cổ trang thì thôi rồi ha!! >_<

Hôm qua bạn nghe bài này, đọc lại ‘hương mật tựa khói sương’ với ‘Tam sinh tam thế’

Quả không uổng công bạn! >__<

Advertisements

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s