Văn án: Người yêu hoàn hảo

Văn án

Người yêu hoàn hảo

Đường Thần Duệ: Tổng giám đốc đầu tư, kỹ xảo trên giường tốt, thủ đoạn thâm độc.

Tịch Hướng Vãn: kiểm sát viên, làm càn, luyến huynh.

Ôm một người lâu năm, nếu như sau này lại ôm một người khác, hai tay vẫn tự nhiên khắc họa lại hình dáng trước kia.

Lấy trái tim, lấy linh hồn, lấy ý chí so sánh, cuối cùng cơ thể cũng không bị thuyết phục.

Đến cuối cùng anh mới biết, tình cảm không thể là một khoản đầu tư mạo hiểm, một khi đã động tâm là mất cả vốn lẫn lãi.

Đến cuối cùng cô mới biết, anh là một người yêu tốt đến mức nào.

Đơn giản mà nói, đây là chuyện tình truy truy đuổi đuổi của một kiểm sát viên rắc rối bị một người đàn ông hoàn hảo coi trọng, tìm hiểu rồi âm thầm ăn luôn.

Ừ, âm thầm a âm thầm, ừ, ăn a ăn…

Truy rằng tựa đề cực kỳ nông dân, tuy rằng tác giả chính là nông dân, nhưng truyện này tuyệt nhiên không phải là điền văn…囧

Đặc biệt chú ý, bối cảnh của kiểm sát viên không đúng với thực tế bộ máy nhà nước, chỉ phù hợp với đồng thoại, cái gọi là đồng thoại là: Vì Địa cầu yêu chính nghĩa, nên ra tay liền ra tay.

Hết văn án

Jumbo said: Cái văn án này thực khó edit, đây là cái văn án mất sức đầu tiên, chọn từ, câu cú sao cho ổn. Trời ạ, nếu ko phải vì Boss đã trót yêu bạn học Đường thì Jumbo cũng không đâm đầu vào cái văn án khó nhằn này! =.=!

Mà Jumbo lúc nào cũng nói muốn tìm một truyện cổ đại, nhưng bao lần tìm kiếm luôn ôm một bộ hiện đại về nhà là sao?! Tất cả đều do Boss cả đó, lần nào bả lượn TTV với mấy trang khác đều lôi truyện về nhà! Lần nào cũng vậy!!!

Truyện sẽ nối gót Papa lên sàn, khoảng hơn 2 tháng nữa. Có lẽ là tháng 10.

 

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

6 thoughts on “Văn án: Người yêu hoàn hảo”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s