Music: Leaving on a jet plane & Promise don’t come easy


Ngày bé rất hay nghe bài này, lúc đó chẳng hiểu gì về lời, nhưng thấy giai điệu rất hay. Sau này mới nghe kỹ lại thấy lời rất ý nghĩa, đêm nay nghe lại thấy muốn có một người yêu mình. Nói toẹt ra là muốn kiếm thằng người yêu cho cuộc đời đỡ phẳng lặng! 🙂

……….

…..

Ha ha, nghe xong bài này rồi nghe Promise don’t come easy của Caron Nightingale thì thà độc thân còn hơn. Promise don’t come easy cũng là một trong số những bài bất hủ mà Jumbo với Boss yêu thích nhất, luôn có cảm giác đây là câu truyện buồn của một cuốn ngôn tình, đặc biệt là có thể liên tưởng đến anh Hà Ý Khiêm ở Bản sắc thục nữ, hay Boss lại nhớ đến Hà Dĩ Thâm ở Bên nhau trọn đời. Còn bạn, bạn nghĩ đến ai?! ^^

Published by

jumbojumbo

I wil stop loving you, when an apple fruit grows on a mango tree, on the 30th day of February ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s